آهنگ محلی گروه رستاک

%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87.jpg

دانلود ترانه و شعر آهنگ محلی کرماشو و لاره از گروه رستاک

اَمشوی شو کَرماشوئِه،ته گِره تو اَمشو برو » امشب شب گرگ و میش است، جانم به قربانت بیا

هراز او تا زانوئِه ، ته گره تو اَمشو بِرو » آب هراز تا زانوست ، جانم به قربانت بیا

**************************

اَمی سِره میون مَحلوئِه » خانه ما میان محله است

اَمی مِنزل بالا خِنوئِه » منزل ما در بالا خانه است

اَمِه گَتِه مار سَخت اِشنوئِه » گوش مادر بزرگم سنگین است

گَتِه بِرار مَحله شوئِه » برادر بزرگم به محله می رود

**************************

خُورده بِرار مَستهِ خوئِه » برادر کوچکم غرق خواب است

ایوون چِراغ مَشت شوئِه » چراغ ایوان پر نور است

اَمی پِلا آبکِش پَزوئِه » پلوی ما آبکشی شده است

اَمی خِرش قیسی پهلوئِه » خورش ما با قیسی درست شده است

کِرسی تَش فِل بَزوئِه » آتش کرسی به خاکستر نشسته

****************************************************

اَمروز چَن روزه دِل اون دِل دَنیه » چند روزیست که این دل اون دل نیست

مِه شِتِر بارِ ساربون دَنیهِ » ساربان کاروان دلم نیست

مِه گِل بِشکِفته باغِبون دَتیه » باغبان گل شکفته شده ام نیست

مِه دَرمونده دل درمون دَنیه » درمان دل درمانده ام نیست

**************************

آی لارهِ لارهِ ،جان لارهِ لارهِ » ای جان دلم ،ای جان دلم

مِه ور زِمستونهِ تِه وَر بِهاره » من زمستانی ام و تو بهاری

بِلَنده بال خِنِه بِلِند پرده » در اتاق بالاخانه با پرده های بلند

هِنیشیم من و توو هَرده به هرده » من و تو با هم بنشینیم

**************************

اَنی هِنیشیم تا اِفتاو دَگِرده » آنقدر بنشینیم تا آفتاب غروب کند

تَموم دِشمَنونِ دِل بَتِرکه » تا دل دشمنان بشکند

آی لارهِ لارهِ ،جان لارهِ لارهِ » ای جان دلم ،ای جان دلم

وَنوشهِ گِر بَزو فصل بهار » بنفشه شکوفه زده فصل بهار است

**************************

سَر سَوایی و نَم نم وارش » اول صبح است و نم نم باران

تیه بوردَن بوردَن و مِه هارِش هارِش » تو می روی و من نگاهت می کنم

کَئو آسمونه کَمِه سفارش » به آسمان کبود سفارش می کنم

مِه دلبر راه دِره نَئیره وارش » دلبرم در راه است ،باران نگیرد

دانلود آهنگ

/ 0 نظر / 12 بازدید