آهنگ جدید حبیب مرد تنهای شب

%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8.jpeg

دانلود آهنگ جدید حبیب مرد تنهای شب

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم

تنها و غمگین رفته ام دل از همه گسسته ام

تنهای تنها غمگینو رسوا تنها و بی فردا منم

تنهای تنها غمگینو رسوا تنها و بی فردا منم

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم

شعر آهنگ جدید حبیب مرد تنهای شب

من مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم

از شهر تو من رفته ام کوله بارم را بسته ام

بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم

بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم

از شهر تو من رفته ام کوله بارم را بسته ام

بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم

بی فکر فردا با خود و تنها عابر این شبها منم

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم

من مرد تنهای شبم صد قصه مانده بر لبم

من مرد تنهای شبم مهر خموشی بر لبم

دانلود آهنگ


/ 0 نظر / 17 بازدید